DREW-HOLZ Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa DREW-HOLZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Całkowita wartość projektu: 265 686,84 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 265 686,84 PLN